Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Naša nová internetová stránka...

  Naša nová internetová stránka...
 • Kandidátka na filmového OSKARA je zo Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove

  Kandidátka na filmového OSKARA je zo Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove

                                                                 ( Alebo : Keď sa sny menia na skutočnosť )

   

  Každý učiteľ by chcel, aby jeho žiaci sa v živote presadili, mali  isté postavenie, prácu, rodinu, ale hlavne , aby z nich vyrastali dobrí ľudia, ktorí budú šíriť dobré meno doma či v zahraničí. Možno opatrne snívajú o ich úspechoch, hlavne ak majú talent a invenciu.

  Viac ako z kategórie SCI-FI znie správa o tom, že bývalá žiačka Dorota Billá SOU Pod Vinbargom a neskôr Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove hrá hlavnú úlohu vo filme Až do mesta Aš, ktorý je slovenským kandidátom na najprestížnejšie filmové ocenenie Oscar v kategórii Najlepší cudzojazyčný film, ako tom informovala  výkonná viceprezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie ( SFTA ) Zuzana Mistríková.

  Dorota Billá nastúpila do maturitného študijného odboru obchodný pracovník v roku 2005, ktorý úspešne ukončila maturitnou skúškou v roku 2009 Už počas štúdia ju objavila mladá režisérka Iveta Grofová a dala jej príležitosť v dokumentárnom filme. Veľmi sme sa potešili, keď ju režisérka obsadila ako neherca do hlavnej úlohy filmu, ktorý zachytáva neľahké postavenie  žien v česko-nemeckom pohraničí. Snímka Až do mesta Aš je celovečerným hraným debutom režisérky v slovensko-českej koprodukcii. 

  Aká bola žiačka Dorotka v škole? Obyčajná, ale aj neobyčajná. My, ktorí sme ju učili sme ju vnímali ako pracovitú , skromnú, ktorú zdobila pokora, ale na hodinách literatúry sa vedela realizovať.   

  Jej aj pani režisérke všetci držíme prsty a veríme, že sa za „veľkou mlákou“ prejdú úspešne po červenom koberci.

                                                                                                          Mgr. Lenka Tulejová

                                                                                                           PaedDr. Vincent Bujňák

   

 • FOTOGRAFICKÝ BARDEJOV

  FOTOGRAFICKÝ BARDEJOV - Obrázok 1

 • Celoškolské rodičovské združenie

  Celoškolské rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  srdečne vás pozývame na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2012 o 15.30 hod. v jedálni školy. Po ukončení celoškolského rodičovského združenia budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

  Tešíme sa na vašu účasť

 • .

  .

   DDE

  Od školského roka 2013/2014 otvárame nový 

   

  4 - ročný študijný odbor 2951 M výživa a šport

   

   

  2951 M výživa a šport

   

  Tento štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou je určený športovcom a športovkyniam, ktorí sa chcú v svojom profesionálnom živote venovať povolaniam úzko spätým so športom, zdravým životným štýlom a zdravou výživou. Jedinečnosť študijného odboru spočíva v tom, že:

  • reaguje na nové trendy vývoja výživových doplnkov pre športovcov s cieľom dospieť k vynikajúcemu športovému výkonu,
  • rozvíja pohybové aktivity a zvyšuje športovú výkonnosť, fyzickú i psychickú kondíciu,
  • učí kontrolovať správne výživové hodnoty pri pohybových aktivitách,
  • pripravuje absolventa ako trénera 3. triedy pre vybraný druh športu,
  • umožňuje študentom trénovať vo vlastných športových kluboch (v rámci vyučovania),
  • naučí sa tvoriť výživové a pohybové programy pre seba i klientov.

  Absolvent odboru má možnosť uplatniť sa ako:

  • pracovník vo fitnes centrách,
  • manažér v športových kluboch a centrách,
  • pracovník v kúpeľných a relaxačných zariadeniach,
  • poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,
  • poradca zdravého životného štýlu
  • profesionálny športovec.

  Škola navyše ponúka možnosť získať oprávnenie trénera 3. triedy vo vybranom športovom odvetví.

  Samotný výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený pedagógmi, ktorí sa venujú (alebo venovali) vrcholovému športu a sú niekoľkonásobní majstri sveta či majstri Slovenska. Kvalitné materiálno-technické vybavenie športovísk na našej škole a správna motivácia a podpora športu zo strany pedagógov je zrkadlom toho, že škola v roku 2010 získala celoslovenské ocenenie „Športová škola roka“. Dôkazom dlhodobej tradície športu na našej škole sú absolventi, ktorí našli uplatnenie v kluboch ako Dukla Praha, Légia Varšava, či siahli po majstrovských tituloch v individuálnych disciplínach.

 • PENTAPOLITAN 2012

  PENTAPOLITAN 2012 - Obrázok 1
  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria PENTAPOLITAN 2012.
  22.06.2012 18:44
 • Energetická stopa v nás 2012

  Energetická stopa v nás 2012 - Obrázok 1
  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Energetická stopa v nás 2012.
  22.06.2012 18:38
 • Energetická stopa v nás

  Energetická stopa v nás

  V stredu 20. júna 2012 PSK po prvýkrát organizoval Energetický deň v Prešovskom samosprávnom kraji.  Aj Spojená škola, Štefánikova 64  v Bardejove  pripravila na tento deň množstvo zaujímavých aktivít. Prípravu propagačných a informačných materiálov sme zverili do rúk tým najpovolanejším – študentom odboru grafik digitálnych médií a pracovník marketingu. Práve ich zásluhou vznikli informačné tabule, ktoré poskytli odpovede na otázky  typu: čo sú obnoviteľné zdroje energie, prečo ich potrebujeme využívať, ako vplývajú OZE na životné prostredie a iné. Svoje vedomosti  a  zručnosti potvrdili aj študenti odboru životné prostredie, ktorí pripravili prezentácie na tému biomasa a jej formy, využívanie biomasy v Bioenergy Bardejov,s.r.o. Keďže s uvedenou spoločnosťou spolupracujeme v rámci realizácie odborných exkurzií, využili sme túto možnosť na zorganizovanie besedy s jej  zamestnancom. Ing. Peter Surgent poskytol informácie „z prvej ruky“ a fundovane zodpovedal na otázky poslucháčov.                                                                

               Rast cien  všetkých druhov energií spôsobuje úbytok finančných prostriedkov  tým, ktorí ju  spotrebúvajú.  Preto je potrebné  zamýšľať sa nad tým, ako energiu čo najlepšie a najefektívnejšie využívať. Niekoľko  nápadov ako šetriť energiou v domácnosti   sme pripravili pre žiakov formou pracovných listov. Tí, ktorí „objavili“ najviac možností úspory energií,  získali ceny, ktoré na túto príležitosť poskytol PSK.  To, že sa v tento deň „spojili“ aktivity žiakov v rámci celej školy, dokazuje aj fakt, že žiaci študijného odboru biotechnológia a farmakológia sa zúčastnili  II. Workshopu Bioteplo v Kapušanoch. Získali tu informácie o možnosti pestovania plodín pre energetické účely, o netradičných zdrojoch biomasy a možnostiach jej využitia pre energetické účely.

         Podľa stratégie energetickej bezpečnosti SR do roku 2030 má biomasa najväčší technický potenciál zo všetkých obnoviteľných zdrojov energie, takže veríme, že informácie, ktoré  v rámci energetického dňa naši žiaci získali, budú môcť v budúcnosti efektívne zúročiť.

   

                                                                                                                   Ing. Iveta Michalovová

 • II. ročník súťaže „Mladý murár“v Košiciach – 2.miesto

  II. ročník súťaže „Mladý murár“v Košiciach – 2.miesto

  Dňa 14.06.2012 sa Martin Mikluš a Pavol Grega, žiaci II.B odboru „murár“ zúčastnili pod vedením MOV p. Šurkovského a p. Čajku II.ročníka súťaže „Mladý murár“ v Košiciach. Súťaž sa konala na SOŠ technickej, Kukučínova 23 v Košiciach, ktorá bola zároveň spoluorganizátorom súťaže spolu s Wienerberger – Slovenské tehelne, s. s r. o. Zlaté Moravce. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažných a 2 nesúťažné družstvá z Košíc, Trebišova, Starej Ľubovne, Spišskej Novej Vsi, Dobšinej, Nových Zámkov, ... . Žiaci Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove skončili na výbornom 2.mieste hneď za domácou SOŠT v Košiciach.

  Ing. Rudolf Kubiš

 • AMFO 2012

  AMFO 2012

  8. 5. 2012 v Starej Ľubovni sa uskutočnilo vyhodnotenie krajskej súťaže matérskej fotografie AMFO 2012. Odborná porota hodnotila 325 fotografií od 127 autorov. Súťaž bola silne zastúpená a fotografie boli veľmi kvalitné. Matej Juričko na tejto súťaži bol úspešný a získal čestné uznanie. Na celoslovenské kolo postúpili aj fotografie Martina Markuša a Dávida Virgalu.

 • 12. ročník medzinárodnej súťaže v počítačovej grafike a digitálnej fotografií.

  12. ročník medzinárodnej súťaže v počítačovej grafike a digitálnej fotografií.

  Organizátor Spojená škola Juraja Henischa, Odbor školstva PSK, mesto Bardejov, Starostwo powiatowe Gorlice, Slovensko – Poľský dom.

  Počítačová grafika, návrh loga, etikety, obalu študentského preukazu. Zúčastnili sa žiaci: Róbert Belejčák, Dávid Sendek a Matúš Juhás. V tejto kategórii Dávid Sendek získal 3. Miesto.

  Digitálna fotografia, téma: svetlotieň – forma – nástroj. Zúčastnili sa žiaci: Róbert Belejčák, Martin Markuš, Jakub Prokop, Júlia Ždiľová, Stanislav Baran, Matej Juričko, Rudolf Kovaľ, Tomáš Gontkovič. V tejto kategórii bol úspešný Dávid Belejčák a získal čestné uznanie.

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie pre žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov pripadlo tento rok na Deň detí. Mnohí to prijali ako dobrý nápad, no našli sa aj takí, ktorí „frflali“ už od rána a vnímali to skôr ako trest. Ani predpoveď počasia nám nebola príliš naklonená. Nuž a kým sme vyrazili, padli aj stávky. Rozprší sa skôr ako prídeme do cieľa alebo nie?!

     Po jesennej teoretickej príprave zo zdravovedy a orientácie v teréne sme sa vydali na cestu- škola - smer Poprad - Mníchovský Potok - sedlo Čerešňa - Bardejovské Kúpele. Rýchlosť našej chôdze sa zvyšovala úmerne s blížiacimi sa dažďovými mračnami, ktoré nás „prepadli“ tesne pred „Čerešňou“. Tam nám veľmi dobre poslúžil nie iba drevený altánok a mohutné stromy, pod ktorými sme sa schovali. Nuž a aby sme iba tak nepostávali, zjedli sme „čo ruksak dal“, ba dokonca došlo aj na opekanie slaniny a špekáčikov.

     Potom sme sa najkratšou cestou vydali do Bardejovských Kúpeľov, kde naša trasa končila. Poniektorí si ešte stihli prezrieť výstavu fotografií vo výstavnej sieni kina Žriedlo ANDRZEJA KLIMKOWSKÉHO: "Maroco - wszystkie kolory tęczy", na ktorú nás upozornil majster grafikov digitálnych médií Bc. Jozef Jurčák. 

  A ako vyzeralo naše „branné“ okom objektívu nájdete v galérii.

  Ing. Ingrid Petnuchová

 • Učitelia a študenti v kurze inštruktorov pre futbal, volejbal, florbal, lyžovanie, plávanie a korčuľovanie v Strednej odbornej škole v Snine - Slovensko a Vyššej odbornej škole No. 34 vo Vinogradove - Ukrajina

  Učitelia a študenti v kurze inštruktorov pre futbal, volejbal, florbal, lyžovanie, plávanie a korčuľovanie v Strednej odbornej škole v Snine - Slovensko a Vyššej odbornej škole No. 34 vo Vinogradove - Ukrajina

  V termíne od 4.5.2012 do 14.5.2012 sa učitelia TSV zúčastnili 2. časti kurzu inštruktorov pre futbal, volejbal a florbal na Ukrajine. Kurz bol organizovaný na vysokej úrovni s profesionálnym prístupom. Účastníci kurzu boli oboznamení s novými metódami tréningu a vyučovania futbalu, volejbalu a florbalu, ktoré si aj sami prakticky vyskúšali. Všetsi účastníci si z kurzu odniesli mnoho kultúrnych a športových zážitkov. Na záver po splnení určených podmienok obdržali certifikát na vyučovanie futbalu, volejbalu a florbalu. Organizátorom projektu srdečne ďakujeme a želáme ešte veľa nových tvorivých nápadov do ďalších projektov.

                                                               Učitelia TSV

 • Rozlúčka našich maturantov

  Rozlúčka našich maturantov

  Ukončenie štúdia na strednej škole je nepochybne jedným z prelomových okamihov v živote človeka. 18.máj sa stal takýmto momentom pre našich maturantov, kedy sa slávnostne rozlúčili so svojimi spolužiakmi, triednymi učiteľmi, celým pedagogickým zborom a ostatnými zamestnancami školy...  čítaj viac

 • OĽP

  OĽP

  Po roku sme sa opäť stretli na Olympiáde ľudských práv, ktorá sa uskutočnila 18. apríla 2012 V duchu nových IKT sa naši organizátori PaedDr.Vincent Bujňák a Mgr. Lenka Tulejová rozhodli urobiť túto súťaž atraktívnejšou a zaujímavejšou, čo sa im podarilo...čítaj viac

 • Národné Dni Kariéry- Košice 2012

  Národné Dni Kariéry- Košice 2012
  22. 3. 2012

  22. marca 2012 sa v hoteli Cetrum v Košiciach otvorili brány najväčšieho pracovného veľtrhu pre mladých...čítaj viac

 • Exkurzia našich biotechnológov a farmakológov

  Exkurzia našich biotechnológov a farmakológov
  7. 3. 2012

  V stredu, po jarných prázdninách, našim žiakom odboru biotechnológia a farmakológia otvoril brány podnik, ktorý má na slovenskom ale aj bývalom československom farmaceutickom trhu významné postavenie. IMUNA PHARM a.s. v Šarišských Michaľanoch ... čítaj viac 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov
  Štefánikova 64, 085 14 Bardejov
  IČO: 42 077 150
  DIČ: 202 243 4678

 • Tel.: +421 544880150
  fax.: 0544880157

Fotogaléria